1ª Fase


 

Lar
Gard. e 1º Pre.
2º Pre. e 1º Pri.
2º,3º,4º e 5º Pri.
6º e 7º Sec.
Escaleiras
Galería
Traballos
Listado Xeral

 

Previas 1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 4ª Fase

 

Fotos da instalación dos elementos da Gardería e 1º Preescolar.

         
 

 

  22 de Xaneiro

22 de Xaneiro

22 de Xaneiro  
   
  22 de Xaneiro 22 de Xaneiro 22 de Xaneiro  
   
  22 de Xaneiro 22 de Xaneiro 24 de Xaneiro  
   
  24 de Xaneiro 24 de Xaneiro 24 de Xaneiro  
       
    24 de Xaneiro